Håll dig kort

Man har endast ett fåtal sekunder på sig att fånga läsarens uppmärksamhet. Därför måste man välja vad man vill nå fram med och fokusera på det mest väsentliga. Ett vanligt misstag är att man vill ha med så mycket information som möjligt. Då är det lätt att man tappar läsaren innan budskapet nått fram. Arbeta därför med att förkorta dina texter så att huvudbudskapet sticker ut.

Tänk också på att ta fram korta, slagkraftiga rubriker. En inspirerande rubrik kan vara precis vad som krävs för att fånga intresset. Följt av en inledning som går direkt på budskapet utan att hålla läsaren på halster.

Målgruppsanalys

Att utgå från att alla är ens målgrupp är inte en bra strategi. Det gör bara arbetet svårare, både för dig och för de du vill nå ut till. Börja därför med att ta reda på vilken målgrupp dialogen riktar sig till. Exempelvis vilken kunskap de har om ämnet och vilket intresse de har av det du vill förmedla. Ta reda på så mycket du kan om din målgrupp. Ju mer du vet desto bättre kan du forma innehållet för att dialogen ska lyckas.

Tydligt budskap

Många gånger är den enkla lösningen den bästa. Målet är att hitta en lösning som lyfter fram budskapet och når användaren. Det är lätt att falla för något snyggt och häftigt men var noga med att ta bort onödiga detaljer som inte behövs. Gör det så enkelt, tydligt och användarvänligt som möjligt. Ibland kan en enklare bakgrund vara bättre än en detaljerad karta, just för att sätta det väsentliga i fokus.

Förenkla och förtydliga

Gör det enkelt för användaren att ha en åsikt. Fokus ligger på dialogen och användarens upplevelse. Det ska gå snabbt att komma igång. Användaren ska direkt förstå vilken information som ska lämnas och den ska vara enkel att dela. Välutformade formulär med förbestämda svar kan vara att föredra. Här är det också viktigt att den media du använder, vare sig det är en karta, video eller 3D-modell, passar in i sammanhanget.

Välj rätt typ av media

3D är ett bra komplement till dialog. Det skapar större förståelsen och ger en klarare bild av sammanhanget. Det blir också roligare och mer intuitivt. Men tänk på att utgå ifrån din målgrupps kunskapsnivå och vilken erfarenhet de har. Är de vana att navigera i en 3D-miljö? Är det bättre att använda en interaktiv 360-miljö? Det bästa valet kanske är bild och video? Om du har gjort en enklare målgruppsanalays har du redan svaret.

Alla ska kunna bidra

Idag bär de flesta redan med sig den enhet som krävs för att kunna bidra. Närmare 80% av användningen kommer från mobila enheter. Vi är vana vid digitala tjänster, men har samtidigt lågt tålamod för dåligt utformade lösningar. Det är därför viktigt att använda ett enkelt användargränssnitt som fungerar lika bra på din mobil som på din dator. Det är en förutsättning att nå ut till så många som möjligt och inte låsa sig till en specifik plattform eller enhet. Det personliga valet ska aldrig vara en begränsande faktor.

Personlig återkoppling

Att informera medborgaren är inte att föra en dialog. Dialogen måste ske i två led. Låt dem som bidrar känna att just deras insats gör skillnad och uppskattas. Att presentera resultatet publikt kan vara en bra idé, men den personliga återkopplingen är av allra största vikt. Finns det ingen återkoppling till de som bidrar är det högst tveksamt att de engagerar sig nästa gång.